Modern
hälsokontroll

Modern
hälso-
kontroll

 

⇒  Få koll på att din hälsa är OK

⇒  Stoppa problem i tid, innan du blir sjuk

⇒  Veta exakt vad du bör fokusera på

Målet är 10 fler friska år,
för dig själv och dina nära

 

⇒  Få koll på att din hälsa är OK

⇒  Stoppa problem i tid

⇒  Veta vad du bör fokusera på

Målet är 10 fler friska år,
för dig själv och dina nära

Heldigitala analyser

Abonnemang
1 år (Bas)

 990 kr
495 kr!

Testa före köp. Betala bara om du är nöjd.

CheckDotMedium  Enkätanalys

CheckDotMedium  Analysrapport

CheckDotMedium  2 mättillfällen

CheckDotMedium  Funktionstest

CheckDotMedium  1 års full tillgång

CheckDotMedium  100% garanti

  • Bästa, billigaste och enklaste sättet för att alltid ha en bra koll på din hälsa.
  • Kan kompletteras med blodprov - nya eller befintliga - även i efterhand.
  • 100% garanti. Testa före köp.

Läs mer >

1 års full tillgång till din analysrapport - som uppdateras löpande med nya algoritmer och rön.

2 separata analystillfällen för att hitta trender i din hälsoutveckling - ett nu och ytterligare ett inom 6 månader.

Kan kompletteras när som helst med blodprovsdata - med prisgaranti på blodprov.

100% garanti! Du betalar först när du fått din Hälsoanalys Bas, är nöjd och vill fullfölja ditt abonnemang. Annars gör du ingenting och allt är utan kostnad eller köp.

Om du efter att ha fått din analys vill komplettera med blodprover, kan du göra det med prisgaranti. LifeComp är alltid billigast i Sverige på blodprover. Du får då en helt ny analysrapport där blodprover beaktas som ytterligare indatakälla vid sidan av enkät och funktionstest i en samlad analys. Du kan såklart också lägga till en uppgradering med blodprover nu direkt. Du kan också lägga till blodprovsresultat som du har sedan tidigare.

Du kan också kostnadsfritt lägga till dina gamla blodprovsvärden som du har fått från någon annan källa - det gör du från menyn i inloggat läge.

Du betalar idag 495 kronor (ordinarie pris 990 kronor) för ett års tillgång till analysen och 2 analystillfällen. Efter 1 år debiteras du nästa års abonnemang automatiskt (precis som abonnemangstjänster på TV-kanaler etc). Vår förhoppning är att kunna bygga en relation och skapa värde för dig under många år. Men du kan såklart när som helst säga upp ditt abonnemang genom att kontakta oss, självklart utan uppsägningstid.

Bas

495 kr

Testa före köp. Betala bara om nu är nöjd.

CheckDotMedium  Enkätanalys

CheckDotMedium  Analysrapport

CheckDotMedium  Funktionstest

CheckDotMedium  100% garanti

  • Avancerad nulägesanalys av dina hälsodata (1 testtillfälle).
  • Kan kompletteras med blodprov - nya eller befintliga - även i efterhand.
  • 100% garanti. Testa före köp
Läs mer >

100% garanti! Du betalar först när du fått din Hälsoanalys Bas, är nöjd och vill fullfölja ditt abonnemang. Annars gör du ingenting och allt är utan kostnad eller köp.

Du kan i efterhand komplettera med blodprover. Du får då en helt ny analysrapport där blodprover beaktas som ytterligare indatakälla vid sidan av enkät och funktionstest i en samlad analys. Du kan såklart också lägga till en uppgradering med blodprover nu direkt. Du kan också lägga till blodprovsresultat som du har sedan tidigare.

Du kan också kostnadsfritt lägga till dina gamla blodprovsvärden som du har fått från någon annan källa - det gör du från menyn i inloggat läge.

Ingen bindning eller abonnemang. Om du vill spåra din utveckling över tid så att du i bästa fall kan hindra ohälsa innan den uppkommer rekommenderar vi att du tecknar abonnemang.

Analyser med blodprover

KlarnaShop
Standard
1390 kr

CheckDotMedium  Enkätanalys

CheckDotMedium  Analysrapport

CheckDotMedium  Prisgaranti!

CheckDotMedium  Funktionstest

CheckDotMedium  Blodanalys (39)

Utgår från Hälsoanalys Bas, men lägger till analys av 39 stycken blodprover.

Läs mer >

I proven analyseras 39 stycken värden inom områden som blodets innehåll, inflammation, diabetes, sköldkörtel, njurar, lever, blodtryck och risk för hjärt & kärlsjukdomar.

Blod- och urinanalys görs tillsammans med Synlab och Unilabs m fl, dvs samma labb och  provtagningsställen som vården i Sverige använder.

Prisgaranti. Skulle du hitta ett motsvarande billigare blodprovserbjudande matchar vi det priset. LifeComp är alltid billigast i Sverige på blodprover.

Läs mer om blodanalys, provtagning och exakt vilka blodprover som ingår i paketet här >

Du kan också kostnadsfritt lägga till dina gamla blodprovsvärden som du har fått från någon annan källa - det gör du från menyn i inloggat läge.

Premium

3490 kr

CheckDotMedium  Enkätanalys

CheckDotMedium  Analysrapport

CheckDotMedium  Urinanalys (8)

CheckDotMedium  Funktionstest

CheckDotMedium  Blodanalys (59)

CheckDotMedium  Prisgaranti!

Utgår från Hälsoanalys Standard men innehåller fler blodprover (totalt 59 blodprover) samt analys av 8 urinprover.

Läs mer >

59 st blodvärden. Fördjupad analys utifrån Standard, samt analys av: bukspottkörtel, urin, mineraler, hormoner.

8 st urinmarkörer, bl a för detektion av: glukos, albumin, Hb (blod), leukocyter, ketoner, bakterier.

Blod- och urinanalys görs tillsammans med Synlab och Unilabs m fl, dvs samma labb och provtagningsställen som vården i Sverige använder.

Prisgaranti. Skulle du hitta ett motsvarande billigare blodprovserbjudande matchar vi det priset. LifeComp är alltid billigast i Sverige på blodprover.

Läs mer om blodanalys, provtagning och exakt vilka blodprover som ingår i paketet här >

Du kan också kostnadsfritt lägga till dina gamla blodprovsvärden som du har fått från någon annan källa - det gör du från menyn i inloggat läge.

Platinum

6790 kr

CheckDotMedium  Enkätanalys

CheckDotMedium  Analysrapport

CheckDotMedium  Urinanalys (8)

CheckDotMedium  Kroppsanalys

CheckDotMedium  Personlig genomgång

CheckDotMedium  Funktionstest

CheckDotMedium  Blodanalys (64)

CheckDotMedium  Prostatatest (PSA)

CheckDotMedium  Spirometri

CheckDotMedium  Prisgaranti!

Utgår från Premium men innehåller totalt 64 blodprover och 8 urinprover. I Platinum ingår även kroppsanalys med InBody-mätning, spirometri för lungfunktion, PSA-test, samt personlig genomgång.

Läs mer >

64 st blodvärden och 8 st urinvärden. Fördjupad analys, samt specialanalys av metabolism och hormonella system.

Blod- och urinanalys görs tillsammans med Synlab och Unilabs m fl, dvs samma labb och  provtagningsställen som vården i Sverige använder.

Du kan också kostnadsfritt lägga till dina gamla blodprovsvärden som du har fått från någon annan källa - det gör du från menyn i inloggat läge.

Läs mer om blodanalys, provtagning och exakt vilka blodprover som ingår i paketet här >

PSA Prostatatest (man) ingår utan extra kostnad. PSA-test är ett blodprov för att tidigt upptäcka prostatacancer.

InBody-mätning av kroppsfett, muskelmassa m.m. med avancerad teknik, inklusive mätning av det viktiga bukfettet. Läs mer om Kroppsanalysen här >>

Spirometri är en undersökning av hur dina lungor fungerar. Med riskkontroll för bl.a. astma och KOL, kronisk obstruktiv lungsjukdom. Den utförs med hjälp av en så kallad spirometer, som är en mätare du blåser i.

Efter att du har fått din Analysrapport får du en personlig genomgång av dina hälsodata tillsammans med en hälsocoach eller läkare.

OBS! Platinum-paketet erbjuds pga de fysiska mätningarna i dagsläget normalt endast i Stockholmsområdet.

Uppgradering med blodprover

KlarnaShop

Bio 39

995 kr

CheckDotMedium   Blodanalys (39)

CheckDotMedium   Prisgaranti!

Uppgradering av befintlig Hälsoanalys med 39 blodprover (motsvarar Hälsoanalys Standard).

Läs mer >

OBS!
Uppgraderingen kräver att du har en aktiv Hälsoanalys hos LifeComp.

Du kan komplettera eller uppdatera din Hälsoanalys med nya blodprover. Det kan vara Hälsoanalys Bas utan blodprover eller någon analys med blodprover där du vill uppdatera med nya blodprover (alla dina gamla blodprover finns alltid kvar och beaktas i analysen).

Du kan också alltid lägga till dina gamla blodprovsvärden som du har fått från någon annan källa - det gör du från menyn i inloggat läge.

Efter att den nya datan inkommit analyseras helt enkelt din senast rapport om helt och hållet, med beaktande av tillkommande indata i form av blodproverna.

I detta blodprovspaket analyseras 39 stycken blodprovsvärden inom områden som blodets innehåll, inflammation, diabetes, sköldkörtel, njurar, lever, blodtryck och risk för hjärtkärlsjukdomar.

Blod- och urinanalys görs tillsammans med Synlab och Unilabs m fl, dvs samma labb och  provtagningsställen som vården i Sverige använder.

Prisgaranti. Skulle du hitta ett motsvarande billigare blodprovserbjudande matchar vi det priset. LifeComp är alltid billigast i Sverige på blodprover.

Läs mer om blodanalys, provtagning och exakt vilka blodprover som ingår i paketet här >

Bio 67

2995 kr

 CheckDotMedium  Blodanalys (59)

 CheckDotMedium  Prisgaranti!

 CheckDotMedium  Urinanalys (8)

Uppgradering av befintlig Hälsoanalys med 59 blodprover samt 8 urinprover (motsvarar Hälsoanalys Premium).

Läs mer >

OBS!
Uppgraderingen kräver att du har en aktiv Hälsoanalys hos LifeComp.

Du kan komplettera eller uppdatera din Hälsoanalys med nya blodprover. Det kan vara Hälsoanalys Bas utan blodprover eller någon analys med blodprover där du vill uppdatera med nya blodprover (alla dina gamla blodprover finns alltid kvar och beaktas i analysen).

Du kan också alltid lägga till dina gamla blodprovsvärden som du har fått från någon annan källa - det gör du från menyn i inloggat läge.

Efter att den nya datan inkommit analyseras helt enkelt din senast rapport om helt och hållet, med beaktande av tillkommande indata i form av blodproverna.

I detta blodprovspaket ingår 59 st blodprovsvärden. Fördjupad analys jämfört med Standard/Bio 39, samt analys av: bukspottkörtel, urin, mineraler, hormoner.

Dessutom 8 st urinmarkörer, bl a för detektion av: glukos, albumin, Hb (blod), leukocyter, ketoner, bakterier.

Blod- och urinanalys görs tillsammans med Synlab och Unilabs m fl, dvs samma labb och  provtagningsställen som vården i Sverige använder.

Prisgaranti. Skulle du hitta ett motsvarande billigare blodprovserbjudande matchar vi det priset. LifeComp är alltid billigast i Sverige på blodprover.

Läs mer om blodanalys, provtagning och exakt vilka blodprover som ingår i paketet här >

Bio 72

3995 kr

 CheckDotMedium  Blodanalys (64)

 CheckDotMedium  Prisgaranti!

 CheckDotMedium  Urinanalys (8)

Uppgradering av befintlig Hälsoanalys med 64 blodprover plus PSA-test, samt 8 urinprover (motsvarar Hälsoanalys Platinum).

Läs mer >

OBS!
Uppgraderingen kräver att du har en aktiv Hälsoanalys hos LifeComp.

Du kan komplettera eller uppdatera din Hälsoanalys med nya blodprover. Det kan vara Hälsoanalys Bas utan blodprover eller någon analys med blodprover där du vill uppdatera med nya blodprover (alla dina gamla blodprover finns alltid kvar och beaktas i analysen).

Du kan också alltid lägga till dina gamla blodprovsvärden som du har fått från någon annan källa - det gör du från menyn i inloggat läge.

Efter att den nya datan inkommit analyseras helt enkelt din senast rapport om helt och hållet, med beaktande av tillkommande indata i form av blodproverna.

I detta blodprovspaket ingår 64 st blodprovsvärden. Fördjupad analys jämfört med Premium/Bio 67, samt specialanalys av metabolism och hormonella system. Dessutom ingår för män PSA-test som är ett blodprov för att hitta prostatacancer.

8 st urinmarkörer, bl a för detektion av: glukos, albumin, Hb (blod), leukocyter, ketoner, bakterier.

Blod- och urinanalys görs tillsammans med Synlab och Unilabs m fl, dvs samma labb och  provtagningsställen som vården i Sverige använder.

Prisgaranti. Skulle du hitta ett motsvarande billigare blodprovserbjudande matchar vi det priset. LifeComp är alltid billigast i Sverige på blodprover.

Läs mer om blodanalys, provtagning och exakt vilka blodprover som ingår i paketet här >

Vad säger kunderna?

“Ett enkelt sätt att hålla koll på sin hälsa!” (Susanne, 46 år – Se video).

“En ögonöppnare, vilken tur att jag fick informationen i tid!” (Anna, 38 år)

“LifeComp är en nivå upp. En modern produkt!” (Johan, 54 år)

“Känns tryggt! Det mesta såg bra ut, men med några oväntade saker.” (Natalie, 29 år)

Så här går det till.
Superenkelt!

Det nya moderna sättet för hälsoundersökning. Du gör allt i lugn och ro hemma på dator eller mobilen. Om du vill inkludera blodprovsdata går det också snabbt och enkelt. Självklart gäller full sekretess och integritet enligt GDPR med kryptering, BankID etc.

1. Enkät och Funktionstester

Efter att du beställt ditt analyspaket loggar du in på din personliga sida med BankID. Där fyller du i en Djupenkät och gör vissa Funktionstester. För Hälsoanalys Bas är detta allt du behöver göra.

2. Blodprov

Om din tjänst innehåller blodprover, gör du provtagningen via drop-in eller tidsbokning. Provtagningen  är enkel och tar ca 10 minuter (provtagningsställen). Du kan alltid komplettera med blodprover – även i efterhand. Du kan också kostnadsfritt importera blodprover som du tagit någon annanstans än hos LifeComp.

3. Analysrapport

Efter att vi fått in all data görs en avancerad analys. Resultaten presenteras sedan i en individuell digital rapport, som tydligt och enkelt lyfter fram det som är viktigt för just dig. Nästa gång du gör en analys beaktas också dina tidigare data för att hitta trender. Det är mycket enklare och bättre att göra en liten korrigering i tid, än att behöva hantera symptom vid sjukdom.

4. Personlig genomgång

Om du önskar kan du i efterskott komplettera med en personlig genomgång av din analysrapport tillsammans med en hälsocoach eller läkare.

5. Expertstöd från Hälsopartners

LifeComp har också ett noga utvalt nätverk av hälsopartners som är redo att stötta dig – om du önskar. De är alla experter inom sina olika områden såsom träning, stress, kost, sömn etc (se några av våra partners längre ned på denna sida).

Modern digital hälso-analys:

 En avancerad analys av helheten:

CheckDotMedium   Fysisk och  Psykisk hälsa

CheckDotMedium    Levnadsvanor och  Miljö

… som:

CheckDotMedium   analyserar upp till 50 hälsoområden

CheckDotMedium   hittar trender i dina data – i tid

CheckDotMedium   lyfter fram det viktigaste för dig
 


 
CheckDotMedium   Enkätanalys på vetenskapliga frågor (online)

CheckDotMedium   Funktion – Hörsel (online)

CheckDotMedium   Funktion – Rörelseförmåga (online)

CheckDotMedium   Analysrapport (online)

Blodprover

CheckDotMedium   Blod- och urinprover kan läggas till som indata – även blodprover som du tagit på annat ställe än LifeComp. Du kan till och med komplettera i efterhand. Prisgaranti – LifeComp är alltid billigast på blodprov!

Personligt stöd

CheckDotMedium   Genomgång av analysrapport med hälsocoach eller läkare (www.boka.se/lifecomp)

CheckDotMedium   Löpande stöd från våra hälsopartners (med rabatterad pris som LifeComp-kund)

 


Enkätanalys och Funktionstest – läs mer >
Blodprover och provtagning – läs mer >
Vanliga frågor och svar >

%

Anser att de har fått värdefull information.

%

Har förbättrat sin livsstil som resultat.

%

Rekommenderar LifeComps hälsoanalys!

92%

Rekommenderar LifeComps hälsoanalys.

75%

Har förbättrat sin livsstil som resultat.

92%

Anser att de har fått värdefull information.

Några av LifeComps samarbetspartners

Partners

Om du inte vill beställa nu, men är intresserad av att få riktigt bra erbjudanden - lämna din e-postadress nedan. Varje månad lottar vi dessutom ut gratis blodtest m.m. till de som finns på vår mailinglista.