Hjärta och kärl

Om Hjärta/kärl

Hjärtkärlsjukdomar är en samlingsbenämning på sjukdomar som drabbar hjärtat eller blodkärlen eller bådadera. Hjärtkärlsjukdomar kan leda till långvarig sjukdom och sänkt arbetsförmåga, i synnerhet om de inte upptäcks i tid och förblir obehandlade under en längre tid. Det är ett stort dilemma att processen som leder till åderförkalkning börjar redan i barn- och ungdomen hos […]

Om Hjärta/kärl Läs mer »