Vials of blood on medical diaper

Om Blodstatus

Blodet har många viktiga uppgifter i kroppen. Blodet transporterar syre, hormoner, näringsämnen, salter, avfallsprodukter och värme. Blodet består av olika typer av blodkroppar och blodplasma. Det finns tre olika sorters blodkroppar: – Röda blodkroppar. De röda blodkropparnas viktigaste uppgift är att transportera syre i kroppen. Det sker med hjälp av proteinet hemoglobin som ger blodkropparna […]

Om Blodstatus Läs mer »