Blodtester utförs i någon av våra provtagningslabb som är densamma som vården i Sverige använder

Hälsokontroll Bas 790kr

29 blodmarkörer som passar dig som vill ha en övergripande men mindre omfattande hälsokontroll.

Hälsokontroll Stor 1 390kr

38 blodmarkörer och blodtryck passar dig som vill ha ett övergripande test inom ett flertal områden. Det ingår en vetenskaplig djupenkät kombinerat med blodprover och blodtryckför en ännu djupare analys.

Hälsokontroll Premium 3 490kr

58 blodmarkörer, 8 urinmarkörer och blodtryck som analyserar blodets innehåll, inflammation, diabetes, sköldkörtel, njurar, lever, blodtryck och risk för hjärtkärlsjukdomar med mera.

Hälsokontroll Platinum 5 490kr

63 blodmarkörer, 8 urinmarkörer och blodtryck som analyserar blodets innehåll, inflammation, diabetes, sköldkörtel, njurar, lever, blodtryck och risk för hjärtkärlsjukdomar med mera. Samtal med läkare ingår.

Vetenskaplig enkätanalys
58 st blodmarkörer
8 st urinmarkörer                        Blodtryck
Funktionstest
Analysrapport i MyLifeComp

Helt digital hälsokontroll som genomförs online via smartphone eller dator

Hälsokontroll Digital 495kr

En digital hälsokontroll baserad på vetenskapliga enkätfrågor och funktionstester som kartlägger fysisk och psykisk hälsa, miljö och levnadsvanor. Möjligt att komplettera med blodprover i efterhand.

Vetenskaplig enkätanalys
38 st blodmarkörer
Blodtryck
Funktionstest
Analysrapport i MyLifeComp

Våra hälsokontroller