Trygg betalning med Klarna

60 provtagningsplatser

Prisgaranti

Vanliga frågor - FAQ

Om du inte hittar svar på din fråga nedan kontakta oss gärna på: 

info@lifecomp.se

GDPR, säkerhet, integritet, etik m.m.

Din integritet och säkerhet är extremt viktigt för LifeComp. Därför har LifeComp valt att överlag arbeta med säkerhetsnivåer som ligger över det som krävs. Det innebär bland annat att LifeComp beslutat att BankID måste användas för identifiering och inloggning – både externt och internt.

LifeComp arbetar med högsta säkerhet kring dina personliga hälsodata och dina personuppgifter – i enlighet med GDPR andra lagar. Eftersom LifeComps moderna analys sker databaserat med hjälp av algoritmer, är det i regel ingen människa som ser dina data i samband med analysen. Däremot kan LifeComps läkare eller andra motsvarande behöriga personer vid behov se din analys – t ex om någon allvarligt skulle framkomma. All data ligger i krypterade system, och LifeComp kräver BankID för åtkomst till dina hälsodata – även för LifeComps läkare.

För att kunna utveckla algoritmer och hitta ny kunskap som du kan få del av – kan däremot anonymiserad avidentifierad hälsodata användas i bland annat forskning. Men denna data kan aldrig spåras till dig.

 

Du kan läsa mer i LifeComps:

LifeComp arbetar med högsta säkerhet kring dina personliga hälsodata och dina personuppgifter – i enlighet med GDPR andra lagar.

All data ligger krypterat i Microsoft Azures molnsystem med högsta säkerhet. Bland annat har Azure 3 500 globala cybersäkerhetsexperter som arbetar för att skydda dina data i Azure.

LifeComp har valt att överlag arbeta med säkerhetsnivåer som ligger över det som krävs. Bland annat samarbetar LifeComp med det ledande bolaget Weop AB för att säkerställa en mycket hög säkerhetsnivå. Weop, som är en del av AFRY, har sina rötter i den militära säkerhetstjänsten i Försvarsmakten och i skyddet av samhällskritisk infrastruktur.

LifeComp följer alltid alla lagar kring GDPR, datalagring mm. Din integritet är extremt viktigt för LifeComp.

Säkerhet, integritet, etik med mera är en ryggrad i LifeComps verksamhet. Självklart uppfyller LifeComp de lagkrav som finns (bland annat GDPR), men nivån är satt mycket högre än så. Du kan läsa mer i våra policys nedan:

Om analysen

Något förenklat kan man säga att LifeComps moderna hälsokontroll bygger på att man använder datorernas kraft för att samla in och analysera data på en nivå som ingen människa kan klara av.

Det betyder inte att människor inte har sin plats i friskvård och sjukvård. Däremot ser LifeComp att man bör låta datorer göra det datorer gör bäst, och människor göra det människor gör bäst. Behandla stora mängder data, och speciellt med jämförelser över tid, är något som datorer gör bäst. Människan är däremot ofta bättre än datorer när det gäller att få ett löpande stöd i ett hälsoförbättringsarbete. Det är därför LifeComp arbetar med olika partners för detta.

Om man jämför LifeComp med de återförsäljare av blodprover som finns, anser LifeComp att blodprovsdata är en av flera indatakällor för att bedöma en persons hälsa. LifeComp tar också blodprovsdatan till nästa nivå, genom att använda denna indata i analyser utifrån målvärden istället för att bara redovisa blodvärden utifrån statistiska referensvärden. Dessutom hanterar LifeComp blodprovsdata tillsammans med annan data rörande levnadsvanor med mera.

Sammantaget gör detta att LifeComp är på en helt annan – högre – nivå än de flesta på marknaden förekommande hälsoundersökningar.

Dessutom gör den automatiserade databehandlingen att analyserna kan göras till en kostnad som är extremt mycket lägre än om det skulle göras manuellt vid varje tillfälle.

Läs mer om LifeComps analyser här:

Enkätanalys och Blodanalys

 • Genom att automatisera datainsamling och analys genom digitalisering kan LifeComp nå en betydligt högre analysnivå än vid manuell hantering.

  LifeComps analysplattform närmar sig en halv miljon rader avancerad kod för denna analys. En stor del av denna programkod utgörs av sk algoritmer, som i databehandling är en systematisk logisk procedur som för att utföra beräkningar eller löser ett givna problem.

  I dagsläget används dessa algoritmer främst för att automatisera vedertagna verktyg som används av läkare och experter inom friskvård och sjukvård. En del av LifeComps algoritmer bygger på AI (artificiell intelligens). Över tid kommer LifeComps användare att få stor nytta av den AI-analys som görs på avidentifierad hälsodata i LifeComps system.

LifeComp har valt att inte arbeta med utskriftsversioner av analysrapporten, utan rekommenderar att du använder webbversionen. Detta är främst på grund av att du alltid ska ha den senaste versionen av analysen. Vi gör i snitt två releaser per dag för att du ska ha en uppdaterad analys baserad på hela tiden fler och mer förfinade algoritmer.

Om du ändå behöver skriva ut någon sida, går det såklart att göra. På en dator gör du det genom att trycka på Ctrl + P på tangentbordet eller välj knappen Verktyg > Skriv ut och välj sedan Skriv ut.

LifeComp har lagt ned stora resurser på att försöka göra en avancerad datadriven analys med stor mängd data förståelig för användaren. Även om rapporten i sig är mycket omfattande, bör du kunna få en bra bild av det viktigaste på 30 sekunder.

Men för dig som ändå vill ha personlig hjälp och kanske viss fördjupning – har LifeComp en tjänst som heter ”Genomgång av rapport”. Där kan du tillsammans med en, de läkare eller hälsocoach (du väljer) gå igenom din rapport. Du bokar denna tjänst på:

https://boka.se/lifecomp

Du kommer också att få mer info om denna tjänst efter att du har fått din analysrapport.

 • LifeComp har noga utvalda partners inom i princip alla hälsoområden. Om du har godkänt det kommer vi att knyta kontakt mellan dig och en relevant sådan partner inom dina Topp 3 hälsoområden att hålla koll på. Vi rekommenderar starkt att ta hjälp av våra partners på din hälsoresa. De är experter inom sitt område, och det är nästan alltid mer effektivt att samarbeta med någon om man ska förändra ett beteende – vilket en hälsoförbättring ofta handlar om.

  Nedan ser du ett antal av LifeComps utvalda partners:

Det abonnemang som säljs av LifeComp idag är årsabonnemang på Hälsoanalys Bas. Själva analysen i ett abonnemang och den fristående produkten Hälsoanalys Bas är identisk.

Skillnaden består främst av att abonnemanget innehåller 2 separata analyser (med max 6 månaders lucka). Detta för att inte bara ge dig en bild av nuläget, utan också för att kunna hitta trender i din hälsoutveckling. Detta kan vara mycket effektivt för att hitta och motverka ohälsa innan det är för sent. Abonnemanget ger dig också garanterad åtkomst i 1 år till din analysrapport, samt att din analysrapport löpande uppdateras med nya algoritmer för att fånga de senaste medicinska riktlinjerna.

Men självklart kan du köpa en fristående analys till att börja med, och sedan övergå till ett abonnemang – eller vice versa. Du bestämmer.

Vad gäller cancer och cancerrisk ställer vi bland annat relevanta frågor om ärftlighet i släkten och om man tidigare har haft cancer.

Detta kan kombineras med blodprov som kan upptäcka indikationer på cancer. Det test vi erbjuder idag är så kallat PSA-prov, som rör prostatacancer. Läs mer om PSA-prov i Vårdguidens broschyr (PDF).

OBS!
Om du vet att du har cancer bör detta hanteras inom sjukvården och är ingenting vi undersöker.

Provtagning blodprov

Alla LifeComps blodprovspaket är sammansatta för att ge en bra bild av din hälsa. Skillnaden mellan paketen är främst att de större paketen ger mer bredd och djup i analysen. En bra idé kan vara att välja åtminstone Premium/Uppgradering 63 om det är första gången du gör en övergripande analys av dina blodvärden. Sedan kan du löpande välja paket efter behov.

Läs mer om vilka blodprover (och andra biomarkörer) som ingår i de olika paketen här >

Ta med giltig legitimation.

   1. De flesta analyser kräver att du inte äter något i upp till 12 timmar innan provet.
   2. Undvik fet mat och alkohol dagen innan och avstå från rökning de närmaste timmarna före provtagningen.
   3. Flera blodprover skall tas innan klockan 10.00 på dagen.
   4. Undvik kroppsaktivitet eller träning innan provtagningen. Vila 10 till 15 minuter på provtagningsstället innan du lämnar ditt blodprov.
   5. Tänk på att mediciner och kosttillskott kan påverka provresultaten, exempelvis järnmedicin, levaxin och biotin.


Du kommer efter ditt köp att få ett mail med tydliga anvisningar kring din provtagning.

Våra provtagningsställen hittar du här >

LifeComp har provtagningsställen över hela Sverige. Du väljer själv var du vill ta dina blodprover på vår hemsida eller när du är inloggad i My.Lifecomp.se. Normalt är det drop-in. Val av provtagningsställe sker första gången du loggar in efter ditt köp.

Du kommer efter ditt köp att få ett mail med tydliga anvisningar kring din provtagning.

Våra provtagningsställen hittar du här >

Tre dagar efter att du valt provtagningsställe kan du gå och ta dina blodprover. Remissen ligger då i provtagningsstället datasystem och det enda du behöver göra är att visa ditt ID. Remissen är giltig i 3 månader.

Du kommer efter ditt köp att få ett mail med tydliga anvisningar kring din provtagning.

Våra provtagningsställen hittar du här >

På de flesta ställen är det drop-in. När du väljer var du vill ta ditt blodprov så ser du också vad som gäller på just det stället. Det enda du behöver göra när du kommer till provtagningsstället är att visa ditt ID, du finns då i deras datasystem.

Du kommer efter ditt köp att få ett mail med tydliga anvisningar kring din provtagning.

Våra provtagningsställen hittar du här >

Det är vanligt att vara rädd för nålstick. Många tycker att det är obehagligt att ta sprutor och att lämna blodprov. Däremot tycker de flesta att den blodprovstagning som görs för LifeComps tester knappt känns över huvud taget, och många undrar efteråt varför man var rädd. Det känns betydligt mindre än exempelvis en vaccinspruta. Om du känner obehag inför blodprovstagning, kan du använda dig några av nedan tips.

Tips mot obehag vid provtagning:

När du ska få nålsticket kan du titta bort och göra något annat samtidigt. Då märker du inte av det lika mycket. Du kan till exempel prata med någon, som till exempel vårdpersonalen eller en närstående.

Det här är fler förslag på saker du kan göra:

 • Lyssna på musik i hörlurar.
 • Titta på film i mobilen.
 • Suga på en halstablett eller tugga på tuggummi.

 

Läs mer om vad du kan göra på 1177:

https://www.1177.se/behandling–hjalpmedel/undersokningar-och-provtagning/provtagning-och-matningar/att-vara-radd-for-nalstick/