Digital hälsoanalys,
till alla!

LifeComp är ett healthtechbolag som hjälper till att upptäcka hälsoproblem i tid och vara ett stöd för ett friskare och bättre liv – att helt enkelt vara frisk istället för att hantera problemen när man redan blivit sjuk.

LifeComps mål är att alltid vara den globalt mest avancerade och heltäckande algoritmbaserade plattformen för analys av hälsodata.

Visionen är att bidra till en värld som är 50% friskare – vilket också stödjer FN´s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030.

OBS! De tjänster som erbjuds via denna webbplats är inte avsedda att ställa medicinsk diagnos eller motsvarande, däremot att ge dig beslutsunderlag för att själv bättre kunna bibehålla en god hälsa.

 

LifeComp Sweden AB är ett svensk bolag med säte i Stockholm. Org.nr. 559149-8216.

 

Vi växer och söker fler systemutvecklare.

 

For LifeComp’s international licensee customers – please visit: www.lifecomp.com