Uppgradering – Bio 39

995,00 kr

Standardpaketet utgår från Hälsoanalys Bas, men lägger till omfattande blodprovsanalys (40 blodprover med PRISGARANTI).

  • Enkätanalys
  • Funktionstest
  • Analysrapport
  • Blodprovsanalys (40 blodprover)

 

 

  • Komplettering eller uppdatering av din Hälsoanalys med nya blodprover. Det kan vara Hälsoanalys Bas utan blodprover eller någon analys med blodprover där du vill uppdatera med nya blodprover (alla dina gamla blodprover finns alltid kvar och beaktas i analysen).
  • Det fungerar så att din senaste rapport helt enkelt analyseras om helt och hållet, med beaktande av tillkommande indata i form av blodproverna.
  • I detta paket analyseras 39 stycken blodprovsvärden inom områden som blodets innehåll, inflammation, diabetes, sköldkörtel, njurar, lever, blodtryck och risk för hjärtkärlsjukdomar.
  • Blod- och urinanalys görs tillsammans med Synlab och Unilabs m fl, dvs samma labb och  provtagningsställen som vården i Sverige använder.

 

  • Prisgaranti. Skulle du hitta ett motsvarande billigare blodprovserbjudande matchar vi det priset. LifeComp är alltid billigast i Sverige på blodprover.