Hälsokontroll Bas

790 kr

Innehåller 29 hälsomarkörer och en vetenskaplig enkät som är frivillig för en djupare analys. Detta paket passar dig som vill ha en övergripande men mindre omfattande kontroll.

  • Enkätanalys (frivillig)
  • Blodanalys (29 markörer)

Innehåller 29 hälsomarkörer och passar dig som vill ha en övergripande men mindre omfattande hälsokontroll. Det ingår en vetenskaplig djupenkät kombinerat med blodprover för en ännu djupare analys.

Hälsomarkörerna analyserar blodets innehåll, inflammation, diabetes, sköldkörtel, njurar, lever och risk för hjärtkärlsjukdomar.

Våra hälsokontroller