Trygg betalning med Klarna

60 provtagningsplatser

Prisgaranti

Hälsokontroll Platinum

Innehåller 63 blodmarkörer, 8 urinmarkörer, blodtryck, PSA-test, en vetenskaplig enkät för en djupare analys samt genomgång av din rapport.

Analyserar ett flertal viktiga områden

Kombinerar enkätanalys med blodprover

Platinum innehåller 63 blodmarkörer, 8 urinanalyser, blodtryck, PSA (för män) och en vetenskaplig enkätanalys. Det passar dig som vill ha en både djupgående och heltäckande kontroll med ett flertal analyskällor. Platinum är en fördjupad analys utifrån Premium med fördjupning inom hjärt/kärl, tillägg av hormonprover samt en personlig genomgång av resultat med en läkare.

De områden som analyseras är: blodets innehåll, inflammation, diabetes, sköldkörtel, njurar, lever, risk för hjärtkärlsjukdomar, blodtryck, bukspottkörtel, vitaminer och mineraler, hormoner samt 8 st urinmarkörer, bland annat för detektion av: glukos, albumin, Hb (blod), leukocyter, ketoner, bakterier.

Vad innebär enkätanalys?

Är förmodligen den mest avancerade vetenskapliga enkätanalysen på marknaden som kartlägger upp till 50 hälsoområden kring fysiska och psykiska hälsa, miljö och levnadsvanor. Kombinationen av enkätanalys och blodprover gör att du får en betydligt bredare och djupare kontroll av din hälsa. Enkätanalysen är frivillig men rekommenderas för en mer fullständig bild av din hälsostatus.

Genomgång av ditt resultat (digitalt) 

I detta paket ingår en genomgång av ditt resultat tillsammans med en läkare. Genomgången sker digitalt via mobil eller dator. Bokningen görs efter genomförd hälsokontroll när du fått ditt resultat. Anvisningar finner du inne i din rapport. Du kan även kontakta oss direkt.

Hur går det till?

Enkätanalysen genomförs digitalt i mobilen eller datorn efter din beställning. Du kan också välja att hoppa över eller genomföra vid ett senare tillfälle. Sedan väljer du vilken provtagningsenheten du vill gå till för att ta ditt blodprov. Efter blodprovstagning får du ditt resultat inom kort. Vill du nyttja erbjudandet av genomgång tillsammans med en läkare kontaktar du oss när du fått ditt resultat.

Blodtryck

 • Mätning av blodtryck

Blodbrist

 • Hemoglobin (Hb)
 • Hemoglobinmassa (MCH)
 • Hemoglobinmassakoncentration (MCHC)
 • Erytrocyter (EPK)
 • Erytrocytvolymfraktion (hemotokrit EVF)
 • Leukocyter (LPK)
 • Medelcellvolym (MCV)
 • Trombocyter (TPK)
 • Neutrofila granulocyter
 • Eosinofila granulocyter
 • Basofila granulocyter
 • Lymfocyter
 • Monocyter

Inflammation

 • SR (sänka)
 • CRP
 • Fibrinogen

Diabetes

 • Glukos
 • HbA1c
 • Insulin

Njurfunktion

 • Albumin
 • Fosfat
 • Kalium
 • Klorid
 • Kreatinin
 • Pt-eGFR (kreatinin)
 • Natrium
 • Urea
 • Urat
 • Cystatin C
 • Pt-eGFR (Cysttin C)
 • Pt-eGFR (medel)

Leverfunktion  

 • Bilirubin
 • ALAT
 • ALP
 • ASAT
 • gamma-GT
 • Laktatdehydrogenas

Hjärt och kärl

 • Kolesterol
 • HDL-kolesterol
 • LDL-kolesterol
 • LDL/HDL-kolesterolkvot
 • Triglycerider
 • ApoA1
 • ApoB
 • ApoB/ApoA1-kvot
 • Homocystein
 • Lipoprotein (a)

Sköldkörtelrubbning

 • TSH (Tyretropin)
 • Fritt T3 (Trijodtyronin)
 • Fritt T4 (Tyroxin)
 • TPO Antikroppar

Spottkörtel och pankreas

 • Amylas 

Vitaminer och mineraler

 • Kalcium
 • Magnesium
 • Zink
 • Ferritin
 • Vitamin B12
 • Järn
 • Folat
 • Vitamin-D

Hormoner

 • Kortisol
 • SHBG (Män)
 • Testosteron (Män)
 • Progesteron (Kvinnor)
 • Östradiol (Kvinnor)

Urinanalyser

 • U-Albumin/Kreatinin kvot
 • Acetoacetat
 • Albumin
 • Bakterier
 • Hb (blod)
 • Glukos
 • Leukocuter
 • Viktigt att du har med dig giltigt legitimation till provtagningen
 • Detta test skall tas fastande. Det innebär att du inte ska äta 10 timmar innan provtagningen. Vatten, svart kaffe eller te (utan mjölk/socker) går bra att dricka under fastan
 • BankID behövs för högsta säkerhet
 • Genomförande av enkät tar ca 30-45 min (frivillig men rekommenderas)
 • Går ej att genomföra under 18 år
 • Bör ej genomföras om du är gravid
 • LifeComp har alltid prisgaranti på blodprover

Platinum innehåller 63 blodmarkörer, 8 urinanalyser, blodtryck, PSA (för män) och en vetenskaplig enkätanalys. Det passar dig som vill ha en både djupgående och heltäckande kontroll med ett flertal analyskällor. Platinum är en fördjupad analys utifrån Premium med fördjupning inom hjärt/kärl, tillägg av hormonprover samt en personlig genomgång av resultat med en läkare.

De områden som analyseras är: blodets innehåll, inflammation, diabetes, sköldkörtel, njurar, lever, risk för hjärtkärlsjukdomar, blodtryck, bukspottkörtel, vitaminer och mineraler, hormoner samt 8 st urinmarkörer, bland annat för detektion av: glukos, albumin, Hb (blod), leukocyter, ketoner, bakterier.

Vad innebär enkätanalys?

Är förmodligen den mest avancerade vetenskapliga enkätanalysen på marknaden som kartlägger upp till 50 hälsoområden kring fysiska och psykiska hälsa, miljö och levnadsvanor. Kombinationen av enkätanalys och blodprover gör att du får en betydligt bredare och djupare kontroll av din hälsa. Enkätanalysen är frivillig men rekommenderas för en mer fullständig bild av din hälsostatus.

Genomgång av ditt resultat (digitalt) 

I detta paket ingår en genomgång av ditt resultat tillsammans med en läkare. Genomgången sker digitalt via mobil eller dator. Bokningen görs efter genomförd hälsokontroll när du fått ditt resultat. Anvisningar finner du inne i din rapport. Du kan även kontakta oss direkt.

Hur går det till?

Enkätanalysen genomförs digitalt i mobilen eller datorn efter din beställning. Du kan också välja att hoppa över eller genomföra vid ett senare tillfälle. Sedan väljer du vilken provtagningsenheten du vill gå till för att ta ditt blodprov. Efter blodprovstagning får du ditt resultat inom kort. Vill du nyttja erbjudandet av genomgång tillsammans med en läkare kontaktar du oss när du fått ditt resultat.

Blodtryck

 • Mätning av blodtryck

Blodbrist

 • Hemoglobin (Hb)
 • Hemoglobinmassa (MCH)
 • Hemoglobinmassakoncentration (MCHC)
 • Erytrocyter (EPK)
 • Erytrocytvolymfraktion (hemotokrit EVF)
 • Leukocyter (LPK)
 • Medelcellvolym (MCV)
 • Trombocyter (TPK)
 • Neutrofila granulocyter
 • Eosinofila granulocyter
 • Basofila granulocyter
 • Lymfocyter
 • Monocyter

Inflammation

 • SR (sänka)
 • CRP
 • Fibrinogen

Diabetes

 • Glukos
 • HbA1c
 • Insulin

Njurfunktion

 • Albumin
 • Fosfat
 • Kalium
 • Klorid
 • Kreatinin
 • Pt-eGFR (kreatinin)
 • Natrium
 • Urea
 • Urat
 • Cystatin C
 • Pt-eGFR (Cysttin C)
 • Pt-eGFR (medel)

Leverfunktion  

 • Bilirubin
 • ALAT
 • ALP
 • ASAT
 • gamma-GT
 • Laktatdehydrogenas

Hjärt och kärl

 • Kolesterol
 • HDL-kolesterol
 • LDL-kolesterol
 • LDL/HDL-kolesterolkvot
 • Triglycerider
 • ApoA1
 • ApoB
 • ApoB/ApoA1-kvot
 • Homocystein
 • Lipoprotein (a)

Sköldkörtelrubbning

 • TSH (Tyretropin)
 • Fritt T3 (Trijodtyronin)
 • Fritt T4 (Tyroxin)
 • TPO Antikroppar

Spottkörtel och pankreas

 • Amylas 

Vitaminer och mineraler

 • Kalcium
 • Magnesium
 • Zink
 • Ferritin
 • Vitamin B12
 • Järn
 • Folat
 • Vitamin-D

Hormoner

 • Kortisol
 • SHBG (Män)
 • Testosteron (Män)
 • Progesteron (Kvinnor)
 • Östradiol (Kvinnor)

Urinanalyser

 • U-Albumin/Kreatinin kvot
 • Acetoacetat
 • Albumin
 • Bakterier
 • Hb (blod)
 • Glukos
 • Leukocuter
 • Viktigt att du har med dig giltigt legitimation till provtagningen
 • Detta test skall tas fastande. Det innebär att du inte ska äta 10 timmar innan provtagningen. Vatten, svart kaffe eller te (utan mjölk/socker) går bra att dricka under fastan
 • BankID behövs för högsta säkerhet
 • Genomförande av enkät tar ca 30-45 min (frivillig men rekommenderas)
 • Går ej att genomföra under 18 år
 • Bör ej genomföras om du är gravid
 • LifeComp har alltid prisgaranti på blodprover

Köp Hälsokontroll Platinum

Såhär enkelt är det

Få bättre hälsa med LifeComps algoritmer baserad på din data.

Logga in med Mobilt BankID

Genomför stegen i din hälsokontroll

Invänta rapport och prioriterade råd

Agera på ditt resultat. Mät igen för att följa upp förändring.

Hitta närmaste provtagningsplats

Aktivera ditt köp inne i MyLifecomp innan du besöker provtagningsenhet.

6 anledningar till varför du bör göra en heltäckande hälsokontroll

Att genomföra en heltäckande hälsoundersökning är avgörande för att värna om och förbättra din hälsa och livskvalitet. Det ger dig en detaljerad inblick i din nuvarande hälsostatus och möjliggör tidig upptäckt och behandling av potentiella hälsoproblem.

Prevention istället för sjukdom

En hälsoundersökning kan avslöja tecken på sjukdomar innan de blir allvarliga, vilket ökar chanserna för effektiv behandling och återhämtning.

Familjehälsa

Genom att hålla dig frisk kan du bättre ta hand om din familj och dina nära.

Skräddarsydda hälsoråd

Du får personligt anpassade hälsoråd baserat på dina undersökningsresultat.

Investera i dig själv

Att kosta på dig en seriös hälsokontroll kan besparar dig både tid och lidande på sikt.

Förbättrad livskvalitet

Många av oss känner inte till vad som pågår i våra kroppar och eventuellt hämmar vår potential redan idag.

Långsiktig hälsoinvestering

Du investerar i din framtida hälsa och livslängd.

Köp Hälsokontroll Platinum

87%

Vart är din hälsa på väg? För att undvika att onödiga sjukdomar uppstår hjälper vi människor att kunna agera proaktivt gällande liv och hälsa.

Sjuk

5% av våra användare upptäcker sjukdom och behöver söka vård.

Tidiga tecken

87% har möjlighet att förbättra sin hälsa och undgå framtida sjukdomar genom att förstå var deras hälsa är på väg. För den som upptäcker detta i tid finns ofta tid och utrymme att agera.

Optimal

8% av våra användare har mycket god hälsa och har inget behov av att förändra sina levnadsvanor.

Sjuk

5% av våra användare upptäcker sjukdom och behöver söka vård.

Tidiga tecken

87% har möjlighet att förbättra sin hälsa och undgå framtida sjukdomar genom att förstå var deras hälsa är på väg. För den som upptäcker detta i tid finns ofta tid och utrymme att agera.

Optimal

8% av våra användare har mycket god hälsa och har inget behov av att förändra sina levnadsvanor.

Hur resultatet kan se ut*

*Värden för biomarkörer kan endast anges vid blodprov. Dessa kan du komplettera med i efterhand.

Några av våra samarbetspartners​

Köp Hälsokontroll Platinum

Vad säger kunderna?

Helene

60 år

5/5
”Kände mig ständigt trött och undrat vad problemet var. Efter en noga kontroll med LifeComp fick jag reda på orsaken och kunde åtgärda det med ändringar i kosten.”

Nathalie

29 år

5/5
”Känns tryggt! Det mesta såg bra ut, men med några oväntade saker.”

Jonna

27 år

5/5
”Har ett stort intresse för hälsa och var nyfiken på om det fanns något som jag kunde optimera. Via LifeComps tjänst fick jag en ny syn på vissa områden.”

Louise

36 år

4.5/5
”Så otroligt intressant att få veta vad jag behöver. Det var inte alls vad jag trodde det skulle vara.”

Rob

46 år

4.6/5
”Nu vet jag precis vad som fungerat och inte av mina kosttillskott och min träning. Tack Lifecomp.”

Caroline

38 år

4.4/5
”Fick större förståelse för min kropp och vad just jag behöver för att må bättre. Fick bra hjälp av LifeComp att hitta det paket som passade mig.”

Vad våra kunder säger

Personlig dataanalys - mer än bara läkarkommentarer

LifeComps tjänst är skapad av läkare och använder avancerade algoritmer för att analysera din data på en nivå som ingen människa kan klara av. Exaktheten i digital dataanalys gör också att du bättre kan spåra din hälsoutveckling, vilket kanske är det allra viktigaste för att enkelt hitta och hantera hälsoproblem i tid. 

Prevention istället för sjukdom

Blodprov och urinprov ser vi som bra indatakällor som blir mest effektiva när de analyseras tillsammans med andra indatakällor såsom djupenkät – att inte bara titta på det fysiska utan även den psykisk hälsan, miljön och levnadsvanor för att förstå sambanden.  

Prisvärt

LifeComp håller högst kvalitet på marknaden men är ändå inte dyrast bland förekommande hälsoundersökningar. Anledningen är att vår automatiserade digitala dataanalys är mycket mer kostnadseffektivt än manuell hantering.

Vår vision av en modern hälsokontroll

Vår vision av en modern hälsokontroll

Personlig dataanalys - mer än bara läkarkommentarer

LifeComps tjänst är skapad av läkare och använder avancerade algoritmer för att analysera din data på en nivå som ingen människa kan klara av. Exaktheten i digital dataanalys gör också att du bättre kan spåra din hälsoutveckling, vilket kanske är det allra viktigaste för att enkelt hitta och hantera hälsoproblem i tid.

Prevention istället för sjukdom

Blodprov och urinprov ser vi som bra indatakällor som blir mest effektiva när de analyseras tillsammans med andra indatakällor såsom djupenkät – att inte bara titta på det fysiska utan även den psykisk hälsan, miljön och levnadsvanor för att förstå sambanden.  

Prisvärt

LifeComp håller högst kvalitet på marknaden men är ändå inte dyrast bland förekommande hälsoundersökningar. Anledningen är att vår automatiserade digitala dataanalys är mycket mer kostnadseffektivt än manuell hantering.