Hälsokontroll Premium

3 490 kr

Innehåller 58 blodmarkörer, 8 urinmarkörer, blodtryck och en vetenskaplig enkät som är frivillig för en djupare analys. Detta paket passar dig som vill ha en övergripande och fördjupad kontroll av paketet Stor.

  • Vetenskaplig enkätanalys frivillig
  • Blodanalys: 58 markörer
  • Urinanalys 8 markörer
  • Blodtryck

Innehåller totalt 67 hälsomarkörer, varav 58 blodmarkörer, 8 urinmarkörer och blodtryck. Detta paket passar dig som vill ha ett övergripande test inom ett flertal områden. Det ingår en vetenskaplig djupenkät kombinerat med blodprover för en ännu djupare analys.

Fördjupad analys utifrån Standard, samt analys av: bukspottkörtel, urin, mineraler, hormoner och 8 st urinmarkörer, bl a för detektion av: glukos, albumin, Hb (blod), leukocyter, ketoner, bakterier.

Blod- och urinanalys görs tillsammans med Synlab och Unilabs m fl, dvs samma labb och provtagningsställen som vården i Sverige använder.

Våra hälsokontroller