Hälsokontroll Stor

1 390 kr

Innehåller 39 hälsomarkörer (inkl. blodtryck) och en vetenskaplig enkät som är frivillig för en djupare analys. Detta paket passar dig som vill ha en övergripande och djup kontroll.

  • Enkätanalys: frivillig
  • Blodanalys: 38 markörer
  • Blodtryck

Hälsokontroll Stor innehåller totalt 39 hälsomarkörer, varav 38 blodmarkörer och blodtryck och passar dig som vill ha en övergripande kontroll inom ett flertal områden. Det ingår en vetenskaplig djupenkät kombinerat med blodprover för en ännu djupare analys.

Fördjupad analys utifrån Bas, samt analys av: blodtryck. Hälsomarkörerna analyserar blodets innehåll, inflammation, diabetes, sköldkörtel, njurar, lever, blodtryck och risk för hjärtkärlsjukdomar.

Blodanalys görs tillsammans med Synlab och Unilabs m fl, dvs samma labb och provtagningsställen som vården i Sverige använder.

Våra hälsokontroller