Lifeplus

990 kr / år

Riktpris för andra än Lifeplus: ca 2 500 kr

Lifeplus-paketet är en kombination av abonnemang på Hälsoanalys Digital samt blodprovspaketet Hälsoanalys Bas.

 • Digital analys (4 mätningar under 12 månader)
  • Enkätanalys
   • Fysisk hälsa
   • Psykisk hälsa
   • Levnadsvanor
   • Miljö
  • Funktionstest
   • Rörelseförmågqa
   • Hörsel
 • Blodprovsanalys (2 st mättillfällen)
  • 28 blodprover per gång
 • Analysrapporter

Riktpris för andra än Lifeplus: ca 2 500 kr

Lifeplus-paketet* är en kombination av abonnemang på Hälsoanalys Digital samt blodprovspaketet Hälsoanalys Bas.

 • En avancerad analys av helheten som:
  • Analyserar upp till 50 hälsoområden
  • hittar trender i dina data – i tid
  • och lyfter fram det viktigaste för just dig
 • Blodprover görs tillsammans med Synlab och Unilabs m fl, dvs samma labb och provtagningsställen som vården i Sverige använder.

*Lifeplus-paketet är en löpande tjänst som automatiskt förnyas varje 12-månadersperiod. Det rabatterade priset gäller så länge du har ett aktivt abonnemang. Kan sägas upp när som helst, och självklart utan bindningstid. Detta paket säljs under en begränsad period till ett kraftigt rabatterat självkostnadspris i samarbete med Lifeplus. Riktpris för andra kunder: ca 2500 kr.

Denna produkt gäller endast Lifeplus.

Våra hälsokontroller