Trygg betalning med Klarna

Prisgaranti

Köpvillkor

Allmänt

LifeComp erbjuder hälsoundersökningar och stöd till privatpersoner och företag. Vi samarbetar med ett flertal underleverantörer för både provtagning och biomedicinska analyser. För att kunna använda LifeComp som användare så måste du vara över 18 år. Vidare måste du ha och ange: Bank-ID, svenskt personnummer, telefonnummer, e-postadress (för att vi skall kunna hantera remisser m m).

LifeComp förbehåller sig rätten till prisändringar och står inte ansvariga vid tekniska fel orsakade av e-butiksleverantör eller fel som kan härröras till laboratorium som används för provtagning och analys. LifeComp reserverar sig även för eventuella fel i artikelinformationen.

Det går inte att säkert fastställa att man är frisk eller sjuk bara genom att studera blodprov och/eller hälsoenkäter. Vidare finns det möjlighet att resultat av olika anledningar är missvisande eller att de prov som tagits ej ger en rättvisande bild av situationen.

OBS!
Om du upplever att du kan vara i behov av sjukvård eller av att träffa en doktor skall du uppsöka sjukvård på samma grund som om du ej haft någon information via tester gjorda via LifeComp. LifeComp och de tjänster som erbjuds via LifeComps partners är inte ett substitut till sjukvård utan ett komplement.

LifeComp följer konsumentköplagens (1990:932) regleringar samt övriga lagar som reglerar konsumenters köp i ett konsumentförhållande.

Betalning och avgifter

LifeComp kan använda externa betalningstjänster. I detta fall uppvisas de betalningsalternativ som kan erbjudas dig. Frågor m m rörande sådan extern betalningstjänst sker direkt till denna. LifeComp eller extern betalningstjänst kan när som helst addera eller ta bort ett eller flera betalningsalternativ.

OBS! Remissens giltighet (blodprov etc)
Remiss för blodprov är giltig i 3 månader från val av provtagningsplats i systemet. Om användaren inte genomfört blodprovstagning inom denna tid upphör remissen att gälla tillika rätten att utföra blodprov samt erhålla analystjänster m m anknutna till detta inom ramen för köpt tjänst. Observera vidare att blodprovstagning måste genomföras inom 12 månader från köpdatum – oavsett när remiss har skapats.

Abonnemang

Vid köp av löpande abonnemang startas sådant vid ett uttryckligt köp av ett abonnemang. Pris, omfattning m.m. kommuniceras innan köpet. Abonnemanget förnyas löpande (normalt årligen) och automatisk betalning sker via Klarna eller annan betalningspartner, alternativt via faktura eller motsvarande från LifeComp. Du kan avsluta ditt abonnemang när som helst utan kostnad genom att kontakta LifeComp skriftligen och meddela att du vill avsluta abonnemanget. Vid eventuella prisförändringar kommer ett nytt godkännande att begäras. Om godkännande inte ges kommer abonnemanget att avslutas.

Ångerrätt

Konsumenter (privatpersoner) har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter beställningsdatum. Vill du som konsument utöva ångerrätten ska du skicka epost till info@lifecomp.se. För kunder som inte är konsumenter finns ingen ångerrätt.

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Om du nyttjat en del av tjänsten men inte hela så kommer en proportionerlig del att återbetalas vid ånger av tjänst förutsatt att den påbörjats inom ångerfristen.

Verkan av utövad ångerrätt (konsument)

Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Återbetalningen kommer inte att kosta dig något.

För kunder som väljer löpande tjänster med rabatt och möjlighet till att frånträda löpande tjänster, såsom abonnemang, och önskar avbryta medlemskapet så ska man maila oss på info@lifecomp.se med information om din beställning (inklusive start datum, ditt namn och orderreferensnummer) betala tillbaka rabatten som aktiverades och ge ett tydligt uttalande om att du vill avbryta avtalet.

Reklamation

Om du av någon anledning är missnöjd med tjänsten ber vi dig kontakta supporten på support@lifecomp.se. Om proverna förolyckats eller på annat sätt blivit oanvändbara så får du ett nytt test i ersättning.

Garantier

I det fall avtalet innehåller någon form av garanti från LifeComps sida – regleras den i första hand i anslutning till garantins angivelse. Som komplettering eller om inget annat anges, gäller att du ska kontakta LifeComp inom 30 dagar för att garantin ska gälla. Om garantin innefattar återbetalning, skall sådan ske inom 30 dagar från att LifeComp blev meddelade om i anspråkstagande och följande accept. Kontakt med LifeComp i garantiärenden sker via e-post till support@lifecomp.se, med angivelse av relevanta uppgifter för återbetalning etc, samt varför du inte var nöjd med varan.