Trygg betalning med Klarna

60 provtagningsplatser

Prisgaranti

Villkor för Affiliates

Villkor för Affiliates
Som en auktoriserad affiliat (Affiliat) för LifeComp godkänner du att följa de villkor och bestämmelser som finns i detta avtal (Avtal). Läs hela avtalet noggrant innan du registrerar dig och marknadsför LifeComp som en Affiliat.

Ditt deltagande i programmet syftar enbart till att lagligt marknadsföra vår webbplats för att erhålla provision på medlemskap och produkter som köps av personer som hänvisats till LifeComp via din egen webbplats eller personliga rekommendationer.

Genom att anmäla dig till LifeComp Affiliatprogram (Programmet) indikerar du ditt godkännande av detta avtal och dess villkor och bestämmelser.

Godkännande eller avslag av ansökan
Vi förbehåller oss rätten att godkänna eller avslå ALLA Affiliatprogramansökningar efter eget och absolut gottfinnande. Du kommer inte att ha någon rättslig återvändo mot oss för avslag av din Affiliatprogramansökan.

Provisioner
Provisioner kommer att betalas ut en gång i månaden. För att en Affiliat ska få provision måste det hänvisade kontot förbli aktivt i minst 31 dagar.

Du kan inte hänvisa dig själv, och du kommer inte att få provision på dina egna konton.

Betalningar kommer endast att skickas för transaktioner som har slutförts framgångsrikt. Transaktioner som resulterar i chargebacks eller återbetalningar kommer inte att betalas ut.

Avslutning
Din affiliatansökan och status i programmet kan avbrytas eller avslutas av något av följande skäl:

  • Olämplig reklam (falska påståenden, vilseledande hyperlänkar, etc.).
  • Spamming (massutskick av e-post, massinlägg i nyhetsgrupper, etc.).
  • Reklam på webbplatser som innehåller eller främjar olagliga aktiviteter.
  • Underlåtenhet att avslöja affiliatförhållandet för någon kampanj som kvalificerar sig som en rekommendation enligt befintliga riktlinjer och förordningar från Federal Trade Commission, eller några tillämpliga delstatslagar.
  • Överträdelse av immateriella rättigheter. LifeComp förbehåller sig rätten att kräva licensavtal från dem som använder LifeComps varumärken för att skydda våra immateriella rättigheter.
  • Erbjudande om rabatter, kuponger eller andra former av utlovade kick-backs från din affiliatprovision som en incitament. Att lägga till bonusar eller bunta andra produkter med LifeComp är dock acceptabelt.
  • Självrefererade, bedrägliga transaktioner, misstänkt Affiliatbedrägeri.

Utöver ovanstående förbehåller sig LifeComp rätten att när som helst avsluta ett Affiliatkonto, för några överträdelser av detta avtal eller ingen anledning.

Affiliatlänkar
Du kan använda grafiska och textlänkar både på din webbplats och inom dina e-postmeddelanden. Du kan också marknadsföra LifeComp-webbplatsen i online- och offlineannonser, tidningar och tidningar.

Du kan använda grafik och text som vi tillhandahåller, eller du kan skapa ditt eget så länge det anses vara lämpligt enligt villkoren och inte i strid med det som anges i Avslutningssektionen.

Kupong- och erbjudandesidor
LifeComp erbjuder ibland kuponger till utvalda affiliater och till våra nyhetsbrevsprenumeranter. Om du inte är förhandsgranskad/tilldelad en märkeskupong får du inte marknadsföra kupongen. Följande villkor gäller för alla affiliater som överväger att marknadsföra våra produkter i relation till en affär eller kupong:

  • Affiliater får inte använda vilseledande text på affiliatlänkar, knappar eller bilder för att antyda att något annat än de för närvarande auktoriserade erbjudandena gäller för den specifika affiliaten.
  • Affiliater får inte bjuda på LifeComp Kuponger, LifeComp Rabatter eller andra fraser som antyder att kuponger finns tillgängliga.
  • Affiliater får inte generera pop-ups, pop-unders, iframes, ramar eller några andra sedda eller osedda åtgärder som sätter affiliatkakor, såvida inte användaren har uttryckt ett tydligt och uttryckligt intresse av att aktivera en specifik besparing genom att klicka på en tydligt markerad länk, knapp eller bild